Cơ thể và linh hồn khổng lồ màu tím này là sự kết hợp khác hẳn với những sinh vật bình thường và sự tồn tại bình thường.

TULAR:
Không có chỗ để lọt tai của nhóm lính đánh thuê Qingser trong Mountains of Wind.

Tại thành phố điện ảnh và truyền hình này, không thể hoàn thành và mở cửa bình thường vì một số lý do

TULAR:
Đây - đây có phải là một cánh tay chết tiệt của con người có thể làm được không?

Có gì đáng sợ về loại lỗi này, Xie Qingxian hỏi

TULAR:
Đây thực sự là suy nghĩ đầu tiên của người đàn ông gửi đến.

Cảm giác này còn tệ hơn là không bao giờ

TULAR:
Hiện tượng này không thể giải thích được về mặt bụi

Tôi thực sự đã gặm nhấm phương pháp luyện tập cực kỳ khó khăn này.

TULAR:
Trong trường hợp này, bạn sẽ chọn khóa chìa khóa của chính mình trong tiềm thức.

Cảnh hoang tàn của sân đổ nát này và ngôi nhà bên trong là có thật

TULAR:
Tôi thực sự có thể ngâm Nana Đây không phải là quảng cáo hoa mỹ, phải không?